Varilni nadzor po EN ISO 14731

Varilni nadzor po EN ISO 14731


1. PREGLED POGODBE

1.1. Pregled pogodbe varilno-tehničnega strokovnega področja in pogojev izdelave dobavitelja

- Potrdilo o usposobljenosti (fotokopija spričevala o usposobljenosti)

- Poslovnik kakovosti (zapis)

 

2. PREGLED KONSTRUKCIJE

2.1. Določitev zvarnih spojev v odvisnosti od obremenitev

- Priložen preračun zvarnih spojev

2.2. Določitev dostopnosti zvarnih spojev za varjenje in kontrolo

- Zapis o dostopnosti zvarnih spojev

2.3. Določitev izvedbe zvarnega spoja

2.4. Določitev kakovosti zvara na osnovi zahtev (npr.: normalna kvaliteta, specialna kvaliteta)

-Zapis o kakovosti po ISO 5817, ISO 10042 ( EN 25817 ) oz. posebnih zahtevah

3. MATERIALI

3.1. Osnovni material

- A-test osnovnega materiala

3.2. Dodajni material

- A-test dodajnega materiala

4. DOBAVITELJI

4.1. Pregled dovoljenja usposobljenosti dobavitelja

- Potrdilo o usposobljenosti (fotokopija spričevala)

- Poslovnik kakovosti (zapis)

5. PLANIRANJE PROIZVODNJE

5.1. Določitev kontrole varilnega postopka

5.2. Določitev delovnih postopkov; WPS-ov

- Plani varjenja in kontrole zvarov

5.3. Določitev vpenjalnih in spenjalnih naprav

- Zapis o uporabljenih pripravah

5.4. Določitev preizkušanja varilcev po zahtevah in predpisih (npr.:DIN EN 287-1)

- A-test osnovnega materiala

5.5. Določitev vrstnega reda sestave

- Tehnološki postopki izdelave

5.6. Določitev kontrole zvarnih spojev

5.7. Varstvo pri delu in zaščita pred požarom

- Zapis o ustreznosti osebne zaščite, zaščite strojev in delovnega okolja

6. OPREMA ZA VARJENJE

6.1. Določitev ustreznih strojev in opreme za varjenje

- Zapis o rednem servisiranju in intervalnem pregledu varilnih aparatov

6.2. Preverjanje sposobnosti za varjenje po  EN 15614, EN 15613; WPAR-ov

- A-test varilnega postopka

7. VARILNOTEHNIČNO IZVAJANE

7.1. Priprava

- Statistično vodenje nadzora varilnih procesov

7.2. Varjenje

- Dnevnik varilnega nadzora

8. KONTROLA

8.1. Vizuelna kontrola

- Poročilo o vizualni kontroli zvarnih spojev

8.2. Porušna in neporušna kontrola varov

- Poročilo o porušni kontroli zvarnih spojev

- Poročilo o neporušni kontroli zvarnih spojev

- Poročilo o specialnih preizkusih

9. VARILNOTEHNIČNI PREVZEM

9.1. Ocenjevanje kontrolnih in preizkusnih rezultatov

- Poročilo o napakah v zvarnih spojih

- Poročilo o popravilih zvarnih spojev

9.2. Varilnotehnične odločitve

- Navodo za popravilo napak v zvarnih spojih

9.3. Ocenjevanje izvedenega popravila zvara

- Poročilo o popravljenem zvarnem spoju

9.4. Predlaganje izboljšav

10. DOKUMENTIRANJE

10.1. Zbiranje in arhiviranje vseh poročil o kakovosti